Kurs na wózki widłowe

Szkolenie na uprawnienia operatora wózka widłowego

Warunki przystąpienia do kursu:

  • ukończony 18 rok życia
  • wykształcenie podstawowe
  • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu na stanowisku operatora wózków widłowych z napędem silnikowym

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej wraz z wymianą butli gazowej oraz kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną.

Uprawnienia wydawane są w formie zaświadczenia UDT oraz ważne są bezterminowo.

Współpracujemy

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar