Podesty ruchome

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora podestów ruchomych

Kurs obsługi podestów ruchomych prowadzony jest zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej oraz kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT.
Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia na podesty ruchome danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT ważnego bezterminowo.

Kategorie:

  • IP – podesty ruchome przejezdne: wolnobieżnych, przewoźne oraz samojezdne,
  • IIP – podestów ruchome: wiszące masztowe i stacjonarne

 

Współpracujemy

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar