Operator żurawi samochodowych

Kurs na żurawie HDS

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi przeładunkowych HDS w kategorii IIŻ

Wymagania:

  • ukończony 18 rok życia
  • wykształcenie podstawowe
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora żurawi samochodowych (HDS)

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej oraz kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną.

Uprawnienia wydawane są w formie zaświadczenia UDT oraz ważne są bezterminowo.

Współpracujemy

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar