Kurs na ładowarki teleskopowe

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na operatora ładowarek teleskopowych

Wymagania:

  • ukończony 18 rok życia
  • wykształcenie podstawowe
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora ładowarek teleskopowych/wózków ze zmiennym wysięgiem

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej oraz kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną.

Uprawnienia wydawane są w formie zaświadczenia UDT kat. IWJO oraz ważne są bezterminowo.

Współpracujemy

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar