Kurs podstawowy

Kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych obejmuje:

– wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
– rodzaje zagrożeń,
– obowiązki kierowcy,
– czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku,
– postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,
– środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku,
– zakazy ładowania razem,
– działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń,
– ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
– oznakowanie opakowań,
– informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
– informacje na temat ochrony środowiska.

Współpracujemy

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar