Kurs specjalistyczny - cysterny

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje: 
– zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
– zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
– zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.
– szczególne wymagania dotyczące pojazdów,

– ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
– przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
– świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

 

Współpracujemy

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar